Xã hội
Hà Nội: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019
08:42 AM 20/02/2019
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.
(Ảnh minh họa)
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được tổ chức từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019, triển khai trên phạm vi toàn quốc.
Để các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ đạt kết quả cao, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, cơ sở, các cấp công đoàn Thủ đô tập trung triển khai tổ chức một số hoạt động sau: Xây dựng kế hoạch tổ chức và thành lập Ban tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ; phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng chương trình lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về ATVSLĐ tại vị trí nơi tổ chức lễ phát động, trên các trục đường chính của Thành phố, các trục đường vào cụm, điểm, Khu Công nghiệp và Chế xuất và cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ, thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.
Trong thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, giáo dục về ATVSLĐ. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua về AT,VSLĐ và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Phối hợp với chính quyền đồng cấp phát động các phong trào thi đua về ATVSLĐ, trong đó tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", qua đó thúc đẩy sự tham gia của NSDLĐ và NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất. Tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động cũng như các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ và phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động kiềm tra, tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ. các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động, trong các đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề hướng theo chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.
Sau thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 và các hoạt động ATVSLĐ khác trong năm. Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của các cấp Công đoàn, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn cấp trên./.
Cảnh Hưng