Lao động
Hà Nội: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động
09:14 AM 16/01/2018
(LĐXH) - Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về An toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2018.
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn
Theo đó, mục tiêu, hằng năm, trung bình giảm 5,0% tần suất tai nạn lao động (TNLĐ) chết người, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ (xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện...). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ, cụ thể:
Trên 80% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp quận, huyện và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ.
Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; Trên 80% số người làm công tác ATVSLĐ, người làm công tác y tế; trên 90% số an toàn, vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về ATVSLĐ.
Trên 80% số làng nghề, trên 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ; Trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện, cập nhật về sơ cứu, cấp cứu.
Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp (BNN) phổ biến được khám phát hiện BNN; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về BNN thực hiện đo quan trắc môi trường lao động.
Bình quân hàng năm giảm 10% số người lao động mắc mới BNN; đảm bảo trên 80% số người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị BNN được khám, phát hiện và điều trị BNN. Tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý ATVSLĐ, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.
100% người lao động đã xác nhận bị TNLĐ, BNN được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật; 100% số vụ TNLĐ nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập được mạng lưới An toàn vệ sinh viên.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực) tham mưu UBND Thành phố về công tác ATVSLĐ theo nội dung, chương trình được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ATVSLĐ Thành phố năm 2018.
Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và cơ quan Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình của Trung ương và Hà Nội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác ATVSLĐ…/.
PV