Xã hội
Hà Nội: 53,9% người trên 18 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19
04:03 PM 31/10/2021
Tính đến 18h ngày 28/10, Hà Nội đã tiêm được 9.558.571 mũi vaccine COVID-19. Trong đó, tiêm được 6.032.872 mũi 1/6.543.328 người (đạt 92,2% dân số trên 18 tuổi và 69,3% tổng dân số), tiêm được 3.525.699 mũi 2 (đạt 53,9% dân số trên 18 tuổi và 40,5% tổng dân số).
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 28/10, số mũi tiêm trong ngày đạt 40.724 mũi, trong đó: 12.530 mũi 1; 28.194 mũi 2.
Các quận, huyện, thị xã tiêm được 8.398.731 mũi; các bệnh viện Trung ương tổng cộng tiêm được 1.159.840 mũi.
Như vậy, Hà Nội đã tiêm được 9.558.571 mũi, trong đó, tiêm được 6.032.872 mũi 1/6.543.328 người (đạt 92,2% dân số trên 18 tuổi và 69,3% tổng dân số), tiêm được 3.525.699 mũi 2 (đạt 53,9% dân số trên 18 tuổi và 40,5% tổng dân số).
Số liệu trên có điều chỉnh do cập nhật thêm số người dân ngoại tỉnh trên 18 tuổi về Hà Nội sau khi hết giãn cách, ước tính khoảng 400.000 người (bằng 50% số người ngoại tỉnh trên 18 tuổi đến lao động, làm việc ở thời điểm không có dịch - số liệu ước tính theo Công an Thành phố khoảng trên 800.000 người.
Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ