Lao động
Hà Giang có kế hoạch thưởng Tết năm 2022 cho người lao động
07:54 AM 22/12/2021
(LĐXH)- Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Giang, kết quả rà soát của 32 doanh nghiệp trên địa bàn, tính đến ngày 20/12, đã có 21/32 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Dương lịch, 32/32doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Âm lịch. Cụ thể, mức thưởng Dương lịch năm 2022 cao nhất là 3 triệu đồng/người, mức thưởng Tết âm lịch 2022 cao nhất là 40 triệu đồng/người.
Ông Phạm Hữu Trí, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Giang, trao đổi: Trong năm 2021, Hà Giang đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Qua đó đã góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, giúp công nhân lao động và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm. Đặc biệt, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Hà Giang trong thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch COVID-19 nhằm chủ động khắc phục các hệ lụy do dịch bệnh gây ra, phục hồi và phát triển thị trường lao động, tăng tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế chính thức, giảm tỷ lệ lao động phi chính thức; đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế bền vững...

Hà Giang tặng quà cho người lao động tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước

Tính đến thời điểm tháng 12/2021, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng trên 22 nghìn lao động, bao gồm: 01 Công ty TNHH do Nhà nước nắm gữi 100% vốn điều lệ, 04 Công ty Cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, 05 doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngoài và 1.694 doanh nghiệp dân doanh.
Theo kết quả rà soát của 32 doanh nghiệp đến thời điểm 20/12/2021, tỉnh Hà Giang không có doanh nghiệp nợ lương người lao động, các doanh nghiệp thanh toán đầy đủ chế độ tiền lương đối với người lao động, không có doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc cho người lao động, không có việc tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.
Cụ thể, về tiền lương, mức lương trả cao nhất đối với doanh nghiệp dân doanh là 35 triệu đồng/người/tháng (Công ty Cổ phần Cơ khí và Khai thác khoáng sản), thấp nhất là 3,2 triệu đồng/người/tháng; Công ty Cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương trả cao nhất là 28,8 triệu đồng/người/tháng (Công ty Cổ phần cấp thoát nước), thấp nhất là 3,1 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương trả cao nhất là 11,5 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 4,7 triệu đồng/người/tháng; Doanh nghiệp FDI trả cao nhất là 30 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,2 triệu đồng/người/tháng.
Về tiền thưởng, có 21/32 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Dương lịch, số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng tết dương lịch là do tình hình kinh tế khó khăn, một số doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất do gặp khó khăn về vốn; 32/32doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết Âm lịch. Theo báo cáo của các doanh nghiệp kế hoạch thưởng tết năm 2021 so với năm 2020 của một số doanh nghiệp cũng không có chênh lệch nhiều.
Tiền thưởng tết Dương lịch năm 2022, mức thưởng cao nhất là 3 triệu đồng/người (Công ty Cổ phần Cơ khí và Khai thác khoáng sản), mức thưởng thấp nhất là 0,2 triệu đồng/người. Thưởng tết Âm lịch năm 2022, mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người (Công ty Cổ phần Cơ khí và Khai thác khoáng sản), mức thưởng thấp nhất là 3 triệu đồng/người (Công ty Cổ phần Công nghiệp và xuất nhập khẩu lâm nghiệp, Công ty Cổ phần đường bộ I).
Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Hữu Trí, trao đổi: Đảm bảo lương, thưởng tết là niềm khích lệ, động viên mọi người cố gắng hơn trong công việc, nhất là trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh như hiện nay. Từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng lao động, góp phần vào quá trình phục hồi nền kinh tế. Chính vì xác định rõ điều đó, vấn đề lương, thưởng cho người lao động của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang dịp Tết năm 2022 đã phần nào được đảm bảo.

Chí Tâm