VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Góp ý xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi
Cập nhật: 2 giờ trước
Sau hơn 13 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nhận thức của người dân, cộng đồng và chính quyền các cấp đã chuyển biến tích cực, tình trạng bạo lực gia đình đã có xu hướng giảm đáng kể theo từng năm cả về số vụ và mức độ bạo lực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, một số địa phương vẫn xảy ra các vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng.