Xin hãy kiểm định người thầy một cách công minh Xin hãy kiểm định người thầy một cách công minh
Nhiều giáo viên mong mỏi đi kèm chuẩn mới là một tổ chức kiểm định, đánh giá, sát hạch giáo viên độc lập, khách quan. Loại bỏ cách đánh giá nặng về cảm tính, vì thiên ...
1 2 3 4 5 6 7