Huyện M’Drắk: Hiệu quả từ mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của xã hội Huyện M’Drắk: Hiệu quả từ mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của xã hội
(LĐXH) - Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương các cấp, Trung tâm Giáo dục nghề ...
4 5 6 7 8 9 10