Trường Đại học SPKT Vĩnh Long mở rộng cơ hội hợp tác với Canada Trường Đại học SPKT Vĩnh Long mở rộng cơ hội hợp tác với Canada
Ngày 4/12/2017, tại khách sạn Intercontinental Saigon, dưới sự chứng kiến của Thủ hiến và lãnh đạo Bang Ontario, Canada, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long và Trường Cao đẳ...
3 4 5 6 7 8 9