Phát động phong trào “Xanh hóa – Bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM”. Phát động phong trào “Xanh hóa – Bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM”.
(LĐXH) - Chiều ngày 27/6/2018, tại TP.HCM, Trường cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sở LĐ-TB&XH) TPHCM và Tổ chức Hợp tác ...
3 4 5 6 7 8 9