Tạo việc làm phải là phần gốc trong tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp Tạo việc làm phải là phần gốc trong tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp
(LĐXH)- Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Lao động – TBXH Lê Quân tại hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, tổ chức thi tốt nghiệp và giải quyết việc l...
3 4 5 6 7 8 9