“Bản quyền và sáng tạo” - Gameshow nâng cao hiểu biết về sở hữu trí tuệ cho sinh viên “Bản quyền và sáng tạo” - Gameshow nâng cao hiểu biết về sở hữu trí tuệ cho  sinh viên
(LĐXH) Gameshow Bản quyền và sáng tạo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm 2016 tới nay giúp các em sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao n...
3 4 5 6 7 8 9