Tập huấn cán bộ giáo dục nghề nghiệp về xanh hóa đào tạo nghề tại TP.HCM Tập huấn cán bộ giáo dục nghề nghiệp về xanh hóa đào tạo nghề tại TP.HCM
(LĐXH) - Ngày 11/7/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM ( LĐ-TB&XH) phối hợp cùng với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ tổ chức buổi Tập huấn cán bộ giáo ...
3 4 5 6 7 8 9