Đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Nghệ An Đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Nghệ An
(LĐXH)- Nhiều năm qua, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Nghệ An đạt được những kết quả tích cực, qua đó đã góp phần tăng thu ...
3 4 5 6 7 8 9