TPHCM: Nhìn lại kết quả nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020 TPHCM: Nhìn lại kết quả nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020
(LĐXH) - Triển khai Chương trình hành động số 19 – CTrHĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình...
3 4 5 6 7 8 9