Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp gần 100%, có nên bỏ kỳ thi THPT quốc gia? Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp gần 100%, có nên bỏ kỳ thi THPT quốc gia?
Trước tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao, nhiều địa phương gần 100%, nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ kỳ thi THPT Quốc gia hoặc kỳ thi này cần tiếp tục đổi mới.
3 4 5 6 7 8 9