Hội nghị ban chấp hành Hiệp hội các trường cao đẳng, Trung cấp, kinh tế kỹ thuật Hội nghị ban chấp hành Hiệp hội các trường cao đẳng, Trung cấp, kinh tế kỹ thuật
(LĐXH) - Sáng ngày 21/3/2019, tại Trường Cao đẳng kinh tế TP.HCM đã diễn ra Hội nghị ban chấp hành Hiệp hội các Trường Cao đẳng, Trung cấp, kinh tế kỹ thuật (ATEC).
3 4 5 6 7 8 9