Trường cao đẳng nghề Yên Bái: Gắn đào tạo với yêu cầu phát triển của địa phương Trường cao đẳng nghề Yên Bái: Gắn đào tạo với yêu cầu phát triển của địa phương
(LĐXH)-Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tiền thân là Trường công nhân kỹ thuật tỉnh Yên Bái được thành lập từ năm 1992. Sau gần 26 năm xây dựng và phát triển, Trường trở t...
2 3 4 5 6 7 8