Thừa Thiên Huế đẩy mạnh việc nâng chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm Thừa Thiên Huế đẩy mạnh việc nâng chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm
(LĐXH)- Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn theo hướng khoa học về tổ chức bộ máy và hoàn thiện từng bước về ...
2 3 4 5 6 7 8