Nghệ An tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Nghệ An tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(LĐXH)- UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 453/KH-UBND ngày 01/7 thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương tr...
2 3 4 5 6 7 8