Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn: Triển khai hiệu quả chương trình đạo tạo văn hóa kết hợp với đào tạo nghề cho học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn: Triển khai hiệu quả chương trình đạo tạo văn hóa kết hợp với đào tạo nghề cho học sinh
(LĐXH) – Những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã làm tốt công tác tư vấn, định hướng nghề ngh...
2 3 4 5 6 7 8