Quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(LĐXH) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (THPT) trong cơ sở g...
2 3 4 5 6 7 8