Đào tạo nghề khối ngành công nghệ thông tin cho 650 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn Đào tạo nghề khối ngành công nghệ thông tin cho 650 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
(LĐXH) Ngày 24/2/ 2022, tại Hà Nội, Viện REACH phối hợp với tổ chức Plan International tại Việt Nam tổ chức Lễ Bế giảng các lớp đào tạo nghề khối ngành công nghệ thông...
1 2 3 4 5 6 7