Bắc Giang: Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng Bắc Giang: Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng
(LĐXH) – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 6/2023/QĐ-UBND, ngày 01/4/2023, quy định danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào ...
1 2 3 4 5 6 7