Bắc Kạn đào tạo nghề các cấp trình độ cho 31.051 lao động Bắc Kạn đào tạo nghề các cấp trình độ cho 31.051 lao động
(LĐXH)- Theo báo cáo của Sở Lao động – TBXH, trong giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh Bắc Kạn đã đào tạo nghề các cấp trình độ cho 31.051 lao động, trình độ sơ cấp và dư...
1 2 3 4 5 6 7