Khởi động Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech” năm 2022 dành cho sinh viên Khởi động Cuộc thi  “Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech” năm 2022 dành cho sinh viên
(LĐXH)-Ngày 25/7/2022, tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Khởi động Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech” năm 2022 do Trung ư...
1 2 3 4 5 6 7