VCCI-HCM: Đưa giảng viên giáo dục nghề nghiệp tiếp cận thực tế, phục vụ công tác đào tạo VCCI-HCM: Đưa giảng viên giáo dục nghề nghiệp tiếp cận thực tế, phục vụ công tác đào tạo
(LĐXH) - Nằm trong Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực, mới đây Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) đã tổ chức...
1 2 3 4 5 6 7