Yên Bái nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn Yên Bái nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
(LĐXH)- Yên Bái tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và thực hiện các giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp ...
1 2 3 4 5 6 7