Trường Đại học Lao động - Xã hội - Cơ sở Sơn Tây sẵn sàng cho công tác cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Trường Đại học Lao động - Xã hội - Cơ sở Sơn Tây sẵn sàng cho công tác cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(LĐXH)- Mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã được cán bộ, giảng viên Trường Đại học Lao động - Xã hội - Cơ sở Sơn Tây hoàn tất để bàn giao cho cơ quan chức năng ...
1 2 3 4 5 6 7