Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến quan hệ lao động và chất lượng việc làm trong doanh nghiệp FDI tại Việt Nam Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến quan hệ lao động và chất lượng việc làm trong doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
(LĐXH) - Sáng ngày 9/5/2019, tại TP.HCM, Trường Đại học LĐ – XH cơ sở II đã tổ chức chương trình Hội thảo Quốc gia “ Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến quan hệ...
1 2 3 4 5 6 7