Định hướng nghề nghiệp của học sinh nhìn từ các kỳ thi tay nghề Định hướng nghề nghiệp của học sinh nhìn từ các kỳ thi tay nghề
(LĐXH)- Học sinh, sinh viên học nghề có tỷ lệ việc làm rất cao; những trường đào tạo chất lượng cao, có ngành nghề trọng điểm hầu như 100% có việc làm.
1 2 3 4 5 6 7