Những yêu cầu mới đối với giáo dục nghề nghiệp do số hóa và công nghiệp 4.0 đặt ra Những yêu cầu mới đối với giáo dục nghề nghiệp do số hóa và công nghiệp 4.0 đặt ra
(LĐXH) – Ngày 18/9/2018, tại TPHCM, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) phối hợp với Bosch Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế...
1 2 3 4 5 6 7