TPHCM: Hơn 200 đại biểu dự Hội thảo khoa học về giải pháp kết nối doanh nghiệp TPHCM: Hơn 200 đại biểu dự Hội thảo khoa học về giải pháp kết nối doanh nghiệp
(LĐXH) - Ngày 21/7/2020, Trường Cao đẳng (CĐ) Kinh tế TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phát triển bền vững bộ phận kết n...
1 2 3 4 5 6 7