Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama II: Nâng chất đội ngũ giảng viên đáp ứng chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama II: Nâng chất đội ngũ giảng viên đáp ứng chất lượng giáo dục nghề nghiệp
(LĐXH) - Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong dạy nghề hiện na...
1 2 3 4 5 6 7