Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và Trường Cao đẳng Quốc tế Strategix (Úc) ký kết biên bản ghi nhớ Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và Trường Cao đẳng Quốc tế Strategix (Úc) ký kết biên bản ghi nhớ
(LĐXH) - Ngày 15/6/2019, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ ký kết văn bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và Trường Cao đẳng Quốc tế Strategix (Úc)
1 2 3 4 5 6 7