Hà Nội: Mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học  Hà Nội: Mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn không ép buộc học sinh học thêm, không cắt giảm nội dung chính khóa để đưa vào gi...
1 2 3 4 5 6 7