Nam Trực: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với việc làm và thu nhập ổn định Nam Trực: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với việc làm và thu nhập ổn định
(LĐXH) – Những năm qua huyện Nam Trực tỉnh Nam Định luôn chủ động tập trung cho lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đã thu được một số thành công bước đầu,...
1 2 3 4 5 6 7