Ra mắt trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp và Trang thông tin kết nối doanh nghiệp Ra mắt trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp và Trang thông tin kết nối doanh nghiệp
(LĐXH)- Chiều ngày 26/12/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – TBXH) tổ chức Lễ công bố 2 trang thông tin phục vụ cho công tác quản lý Nhà nướ...
1 2 3 4 5 6 7