PGS.TS. Cao Hùng Phi - Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 PGS.TS. Cao Hùng Phi - Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019
(LĐXH) - Trong buổi lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sáng 2/11/2019 tại Hà Nội, ng...
1 2 3 4 5 6 7