Chia sẻ Kinh nghiệm và Kế hoạch đào tạo ngành Logistics Chia sẻ Kinh nghiệm và Kế hoạch đào tạo ngành Logistics
(LĐXH) - Ngày 22/6/2019, tại TP.HCM Chương trình Chính phủ Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM tổ chức...
1 2 3 4 5 6 7