Các tác giả với gần 400 thiết bị đào tạo tự làm tranh tài tại hội thi toàn quốc Các tác giả với gần 400 thiết bị đào tạo tự làm tranh tài tại hội thi toàn quốc
(LĐXH)- Ngày 27/8 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) tổ chức thông tin về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019.
1 2 3 4 5 6 7