Công bố báo cáo đào tạo thương mại điện tử tại các trường đại học 2022 Công bố báo cáo đào tạo thương mại điện tử tại các trường đại học 2022
(LĐXH) Ngày 24/8/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức họp báo công bố báo cáo về đào tạo thương mại điện tử tại trường đại học 2022.
1 2 3 4 5 6 7