Tự chủ đại học, chiếc “khóa 2 chìa 4 nấc” Tự chủ đại học, chiếc “khóa 2 chìa 4 nấc”
“Tự chủ giáo dục Đại học (ĐH) của Việt Nam hiện nay mới chỉ như chiếc khóa có 2 chìa với 4 nấc. Tùy điều kiện từng trường mà từng nấc được nhích lên. Hai chiếc chìa đó...
1 2 3 4 5 6 7