Hải Phòng đẩy mạnh thực hiện mô hình giáo dục nghề nghiệp gắn kết với doanh nghiệp Hải Phòng đẩy mạnh thực hiện mô hình giáo dục nghề nghiệp gắn kết với doanh nghiệp
(LĐXH)-Nhằm phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì,...
1 2 3 4 5 6 7