Trao Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn Úc cho 25 trường nghề Trao Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn Úc cho 25 trường nghề
(LĐXH)- Học viện Chisholm đã trao Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng của Úc cho 25 trường tại Việt Nam tham gia đào tạo thí điểm.
1 2 3 4 5 6 7