Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Đột phá trong năm 2019 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Đột phá trong năm 2019
(LĐXH)- Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu Tổng cục GDNN chú trọng xây dựng kế hoạch 2019, nhận diện và xác định vấn đề đột phá, có tính lan tỏa trong năm 2019.
1 2 3 4 5 6 7