Bộ trưởng Phụ trách về Việc làm, Đổi mới & Thương mại Úc thăm và làm việc với Trường Cao đẳng nghề TPHCM Bộ trưởng Phụ trách về Việc làm, Đổi mới & Thương mại Úc thăm và làm việc với Trường Cao đẳng nghề TPHCM
(LĐXH) – Ngày 23/4/2019 vừa qua, tại TPHCM, Đoàn cán bộ Chính phủ Bang Victoria – Úc do ngài Martin Pakula - Bộ trưởng Phụ trách về Việc làm, Đổi mới & và Thương mại...
1 2 3 4 5 6 7