Sinh viên nghèo: Chật vật với cơm áo và học phí Sinh viên nghèo: Chật vật với cơm áo và học phí
Vất vả từ nhỏ, cuộc sống hiện tại cũng đầy gian nan nhưng sinh viên Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Thị Huyền Thương luôn nỗ lực học tập đỗ điểm cao vào các trường ĐH...
1 2 3 4 5 6 7