Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp phổ biến kiến thức trật tự an toàn giao thông cho sinh viên Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp phổ biến kiến thức trật tự an toàn giao thông cho sinh viên
(LĐXH)- Trong 2 ngày (26 – 27/4), tại Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp (xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp ...
1 2 3 4 5 6 7