Tập huấn kỹ năng báo chí đa phương tiện đáp ứng xu thế truyền thông hiện nay Tập huấn kỹ năng báo chí đa phương tiện đáp ứng xu thế truyền thông hiện nay
(LĐXH) – Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện phù hợp xu thế hiện nay, qua đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ truyền thông của Cổng T...
1 2 3 4 5 6 7