Trường Cao đẳng ANNDI: Chủ động nghiên cứu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới Trường Cao đẳng ANNDI: Chủ động nghiên cứu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới
(LĐXH) - Là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương,...
1 2 3 4 5 6 7