Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tuyên dương các sinh viên đạt giải các Kỳ thi Kỹ năng nghề Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tuyên dương các sinh viên đạt giải các Kỳ thi Kỹ năng nghề
(LĐXH)- Ngày 14/12, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương các sinh viên đạt giải tại các Kỳ thi Kỹ năng nghề và các huấn luyện viên, chuyên gia huấn lu...
1 2 3 4 5 6 7