Điểm sáng về đào tạo nghề cho con em các dân tộc ở Yên Bái Điểm sáng về đào tạo nghề cho con em các dân tộc ở Yên Bái
(LĐXH)- Là một trong những đơn vị đào tạo nghề cho người lao động chủ yếu là dân tộc thiểu số, đặc biệt là khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, Trường Trung cấp Nghề Dân...
1 2 3 4 5 6 7