Trang bị kiến thức và kỹ năng số, tạo cơ hội việc làm bền vững cho phụ nữ và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn Trang bị kiến thức và kỹ năng số, tạo cơ hội việc làm bền vững cho phụ nữ và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
(LĐXH)-Trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện đang mất cân bằng giới nghiêm trọng, bởi vậy, trang bị kiến thức và kỹ năng số cho p...
1 2 3 4 5 6 7