Ra mắt mạng xã hội về giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển: Nền tảng mới cho một xã hội học tập trong kỷ nguyên số 4.0 Ra mắt mạng xã hội về giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển: Nền tảng mới cho một xã hội học tập trong kỷ nguyên số 4.0
(LĐXH) Vừa qua, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Công ty cổ phần phát triển giáo dục thông minh phối hợp cùng Công ty quản lý DUCAPITAL Holding, Công ty cổ phần đầu...
1 2 3 4 5 6 7