Bắc Giang: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường liên kết với doanh nghiệp để giải quyết việc làm sinh viên Bắc Giang: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường liên kết với doanh nghiệp để giải quyết việc làm sinh viên
(LĐXH) - Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã từng bước chú ý đến việc giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau k...
1 2 3 4 5 6 7