Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động
Năm 2022, tiếp tục bám sát định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động chuyển hướng mạnh đào tạo ...
1 2 3 4 5 6 7