Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2020” Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2020”
(LĐXH) Ngày 30/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức họp báo phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2020.
1 2 3 4 5 6 7