Trường Cao đẳng nghề TP.HCM: 100% sinh viên khối kỹ thuật tốt nghiệp ra trường đều có việc làm Trường Cao đẳng nghề TP.HCM:  100% sinh viên khối kỹ thuật tốt nghiệp ra trường đều có việc làm
(LĐXH) - Kết quả tuyển sinh năm học 2020-2021 (tính đến ngày 14/10/2021) Trường Cao đẳng (CĐ) nghề TP.HCM đã xét trúng tuyển cho 14 nghề với số lượng 827/1810 hồ sơ, ...
1 2 3 4 5 6 7