Lấy ý kiến 3 bên về đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại TPHCM Lấy ý kiến 3 bên về đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại TPHCM
(LĐXH) - Ngày 20/4/2019, tại TPHCM, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Chương trình Đổi...
1 2 3 4 5 6 7