Xã hội
Giảm nghèo sâu và thực chất ở huyện miền núi Lục Ngạn
09:33 AM 26/02/2021
(LĐXH) – Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã được cả hệ thống chính trị tập trung vào cuộc, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó đến hết năm 2020, toàn huyện còn 2.148 hộ nghèo (chiếm 3,82%), giảm 2,99% so với năm 2019, đạt 103% so với kế hoạch cả năm.
Nhiều giải pháp đồng bộ
Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Lục Ngạn là huyện miền núi có 29 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã vùng đặc biệt khó khăn; dân số khoảng 23 vạn người với 8 dân tộc sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 51%. Những năm qua, huyện Lục Ngạn luôn quan tâm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên về công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp, kế hoạch phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt là năm 2020, năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.
Thu hoạch cam lòng vàng tại xã Tân Mộc
Theo đó, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Do đó, mặc dù năm 2020 thời tiết và dịch bệnh Covid-19 gây nhiều bất lợi nhưng tình hình kinh tế - xã hội của Lục Ngạn tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Toàn huyện có 16/16 chỉ tiêu cơ bản về phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành năm 2020 (theo giá cố định năm 2010) đạt hơn 13,4 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 13,5%, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn 2016-2020 lên 13,56% (đạt 102,56% kế hoạch). Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực, được trú trọng từ khâu sản xuất đến tiêu thụ; tổng giá trị sản xuất của ngành theo giá hiện hành đạt hơn 6,9 nghìn tỷ đồng, tăng 877 tỷ đồng so với năm 2019. Sản xuất cây ăn quả vẫn là thế mạnh của địa phương với hơn 28 nghìn ha, thu nhập đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Cùng đó, huyện luôn quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để thúc đẩy KT-XH phát triển. Nhờ đó, sau 03 năm thực hiện phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 06, 07 của HĐND tỉnh và các chương trình, chính sách khác, toàn huyện đã cứng hóa hơn 1.500 km đường giao thông nông thôn (riêng năm 2020 huyện xây dựng được hơn 80 km), đưa tỷ lệ cứng hóa lên hơn 85%, tăng hơn 400% so với năm 2015. Đây là kết quả ấn tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, Lục Ngạn đặc biệt quan tâm xây dựng nông thôn mới (NTM), hiện toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo và đời sống của người dân khu vực nông thôn.
Ngoài ra, Lục Ngạn thực hiện lồng ghép các chương trình, chính sách góp phần giảm nghèo, như: Chương trình 135; Đề án hỗ trợ 36 thôn bản đặc biệt khó khăn của tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động, hỗ trợ vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo,… Riêng năm 2020, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng 73 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, vượt chỉ tiêu 40 nhà so với tỉnh giao. Cùng với đó, huyện đặc biệt quan tâm tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, ý thức tự vươn lên của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã chủ động vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, tích cực lao động, tìm ra biện pháp phát triển kinh tế phù hợp. Vì vậy, đời sống của nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, trong đó, nhiều hộ đã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo.
Giảm nghèo sâu và thực chất
Với phương châm “Rà soát đúng thực tế, phản ánh chính xác, khách quan số hộ nghèo trên địa bàn”, Huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung cao rà soát, thống kê hộ nghèo năm 2020; sớm xây dựng và triển khai kế hoạch; tổ chức tập huấn kỹ năng rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cán bộ cơ sở; giao cho các thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách và cán bộ giúp việc thường xuyên đi cơ sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thậm chí cùng các địa phương trực tiếp chấm điểm các tiêu chí khi cần thiết. Sau khi có kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa phương, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả của từng xã. Các địa phương báo cáo, phân tích từng trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo tại đơn vị, vì vậy kết quả rà soát của các địa phương được thẩm định kỹ trước khi công bố chính thức.
Mô hình chăn nuôi dê tại xã Hộ Đáp
Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp giảm nghèo nên đến hết năm 2020, toàn huyện còn 2.148 hộ nghèo (chiếm 3,82%), giảm 2,99% so với năm 2019, đạt 103% so với kế hoạch cả năm. Nhiều xã có có tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu như: Phong Vân giảm từ 28,72% xuống còn 13,53%;HộĐáp giảm từ 29,23% xuống còn 13,58%;Cấm Sơn giảm từ 24,37% xuống còn 12,96%; Đèo Gia giảm từ 20,55% xuống còn 9,62%... Kết quả này đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 21% năm 2015 xuống còn 3,82% năm 2020, vượt 37% so với mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, tạo cơ sở để Lục Ngạn tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong những năm tới./.
Hưng Minh