Pháp luật
Giải đáp về chế độ đối với thanh niên xung phong
11:23 AM 25/08/2016
Hỏi: Bố tôi là thanh niên xung phong đã được hưởng tiền trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Hiện nay bố tôi đã mất, vậy bố tôi có được hưởng tiền mai táng phí đối với thanh niên xung phong không?
(Nguyễn Văn Trung, xã Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa)
Trả lời:
Theo qui định tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước, thì thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến khi từ trần nếu không thuộc đối tượng hưởng chế độ mai táng phí theo quy định pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội và chính sách người có công thì người hoặc tổ chức lo mai táng được nhận tiền mai táng phí.

Việc giải quyết chế độ mai táng phí nêu trên chỉ áp dụng đối với những trường hợp đối tượng từ trần kể từ ngày Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

 

Cục Người có công