Lao động
Gia Lai: Năm 2021, ước giải quyết việc làm cho khoảng 26.600 lao động
12:15 PM 22/11/2021
(LĐXH) - Theo tin từ Sở Lao động – TBXH tỉnh Gia Lai, năm 2021, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, số lao động được được giải quyết việc làm năm 2021 của tỉnh ước đạt 26.640/26.500 lao động, đạt 100,53% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2020 là tăng 9,97%. Trong đó: Giải quyết việc làm trong nước 23.705 lao động; Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 265 lao động, đạt 18,93% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 49,04%.
Cùng với đó, Sở Lao động – TBXH đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm (trong đó 11 phiên định kỳ và 12 phiên lưu động); Tư vấn về học nghề, việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chính sách bảo hiểm thất nghiệp… cho 30.500 lượt người lao động, đạt 115,9 % kế hoạch; Thu thập thông tin tìm việc của 1.597 người lao động, đạt 103,03 % kế hoạch; Thu thập thông tin việc làm trống 534 doanh nghiệp với 5.796 vị trí việc làm trống, đạt 115 % kế hoạch. Tổng số người đăng ký thất nghiệp năm 2021 ước đạt 5.000 hồ sơ, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 3%.
Lao động phổ thông được các doanh nghiệp trong tỉnh tạo việc làm, có thu nhập ổn định
Sở đã trình UBND tỉnh xem xét, ký ban hành quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý tại 13 công ty TNHH MTV thuộc UBND tỉnh quản lý; Quyết định chuyển xếp lương và nâng lương cho 04 người quản lý tại các Công ty TNHH MTV thuộc UBND tỉnh quản lý; Quyết định xếp hạng cho Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022-2025, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Trong năm 2021, đã tiếp nhận đăng ký Nội quy lao động của 50 lượt doanh nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể của 19 lượt doanh nghiệp. Sở LĐTBXH đã cấp là 81 Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn (trong đó: cấp mới 74 giấy phép, cấp gia hạn 07 giấy phép), 03 lao động không thuộc diện cấp phép lao động. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho 14 lượt nhà thầu được tuyển dụng lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam: 667 vị trí công việc, trong đó, vị trí công việc Giám đốc điều hành là 11 vị trí; Thẩm định, chấp thuận 110 vị trí công việc sử dụng lao động người nước ngoài tại 22 đơn vị, doanh nghiệp, trong đó giám đốc điều hành là 05 vị trí, chuyên gia là 38 vị trí, lao động kỹ thuật là 67 vị trí.
Trong lĩnh vực dạy nghề, tỉnh Gia Lai cũng ước thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo nghề cho 11.612/11.500 người, đạt 100,1% kế hoạch, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 35,7% lên 36,95%. Trong đó, triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 02 tháng 11 và 12 năm 2021 khoảng 1.480 người, đạt 100%. Xây dựng các kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển GDNN giai đoạn 2021 – 2025. Hướng dẫn các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 cho học sinh, sinh viên; thực hiện Thông tư số 21/2020/TT- BLĐTBXH ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN; Chuẩn bị Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021. Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Lao động – TBXH và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh…
Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong năm 2022, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tạo việc làm cho 26.800 lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 1.000 người, còn lại 25.800 lao động được tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế xã hội, cho vay giải quyết việc làm, thu hút các dự án đầu tư, phối hợp tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động… Trình UBND tỉnh phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện và kế hoạch của các công ty của TNHH MTV do UBND tỉnh quản lý, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025.
Đối với lĩnh vực dạy nghề, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 38,15% (tăng 1,2% so với kế hoạch năm 2021). Trong đó, đào tạo cho nghề 11.500 lao động, cụ thể: cao đẳng 600 học sinh, trung cấp 600 học sinh, đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn 10.300 học sinh. Hướng dẫn, kiểm tra giám sát chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở GDNN trên địa bàn. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững. Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh và tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc./.
 
Hồng Phượng