Lao động
Gia Lai hỗ trợ hơn 145 tỷ đồng cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
09:05 AM 16/11/2021
(LĐXH)- Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Gia Lai, tính đến ngày 11/11/2021, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí thực hiện hơn 145,039 tỷ đồng.
Cụ thể, về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, toàn tỉnh đã giảm đóng cho 1.995 đơn vị, tương ứng với 38.097 lao động, tổng kinh phí gần 11,557 tỷ đồng (tạm tính từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022).
Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, Gia Lai đã tạm dừng cho 02 đơn vị, với 39 lao động, tổng số tiền trên 193,265 triệu đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản triển khai đến doanh nghiệp, đơn vị, tuy nhiên đến nay chưa có phát sinh hồ sơ.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 215 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên 30 ngày trở lên (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 05 lao động mang thai và 78 trẻ em), số tiền hơn 880,65 triệu đồng. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 200 người lao động (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 04 lao động mang thai và 72 trẻ em), với số tiền 818 triệu đồng.

Người lao động đến BHXH tỉnh Gia Lai nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP 

Về chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, đã quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 40 lao động (trong đó, hỗ trợ bổ sung 10 trẻ em), số tiền là 50 triệu đồng. Các địa phương đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 26 lao động ngừng việc (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 05 trẻ em), kinh phí 31 triệu đồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt và hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho 02 lao động (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 01 lao động mang thai và 02 trẻ em), với số tiền là 10.420.000 đồng.
Tỉnh cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) cho 2.583 người, kinh phí gần 3,880 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ăn đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) cho 886 người, với số tiền 976,75 triệu đồng. Hỗ trợ thêm cho 424 trẻ em F0, F1 với số tiền 424 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn; hướng dẫn viên du lịch được câp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Gia Lai đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và chi trả kinh phí hỗ trợ hỗ trợ cho 44 viên chức hoạt động nghệ thuật, với số tiền 163.240.000 đồng và 19 hướng dẫn viên du lịch, với số tiền 70.490.000 đồng.
Đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 629 hộ, kinh phí 1,887 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 592 hộ kinh doanh với số tiền 1,776 tỷ đồng.
Về chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã duyệt hồ sơ và giải ngân cho người lao động cho vay trả lương ngừng việc của 56 đơn vị có nhu cầu vay vốn trên 3,234 tỷ đồng để trả lương cho 1.016 lượt người lao động.
Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), lũy kế đến ngày 11/11/2021, Gia Lai có 17 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 8.228 lao động không có giao kết hợp đồng lao động, tổng kinh phí 12,342 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 6.691 lao động với số tiền trên 10,036 tỷ đồng.
Về kết quả thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, tổng kinh phí thực hiện đến ngày 11/11/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là gần 110 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 11/11/2021, chính sách hỗ trợ người lao động đang tham gia BHTN và người lao động dừng tham gia BHTN đã hỗ trợ cho 35.751 lao động, kinh phí thực hiện gần 90 tỷ đồng.
Thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ, đưa lao động quay trở lại làm việc.
Trong đó, tỉnh sẽ tăng cường đối thoại giữa các ngành với người được thụ hưởng chính sách; chỉ đạo tổ chức nhiều hơn nữa các sàn giao dịch việc làm để người lao động có cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình lao động từ các tỉnh trở về địa phương để có kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động trở lại các tỉnh phía nam làm việc hoặc có việc làm tại địa phương, sớm ổn định cuộc sống.

Chí Tâm