VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Gặp mặt cán bộ, người lao động, gia đình chính sách đang công tác tại Bộ LĐTB&XH
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Công đoàn Bộ đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thân nhân gia đình người có công đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ.