Lao động
Gằn 550 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TP.HCM TP.HCM lần thứ XII
04:07 PM 18/09/2023
(LĐXH) - Sáng 18/9/2023, LĐLĐ TP.HCM tại buổi gặp gỡ cung cấp thông tin đã Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, Đại hội tổ chức trong 3 ngày (từ 22 đến 24/9/2023), tại Hội trường Thành phố với 549 đại biểu tham dự.

Ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM thông tin về Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho biết, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 được chia làm 4 phiên: Phiên thứ nhất, buổi sáng ngày 22/9/2023, Đại biểu dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Quận 1; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 -2023. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Thảo luận các nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Phiên thứ 2, buổi sáng ngày 23/9/2023: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI và thông qua phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu cử Ban chấp hành khóa XII nhiệm kỳ 2023-2028. Phiên thứ 3: buổi chiều ngày 23/9/2023: Các đại biểu thảo luận nội dung văn kiện; bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Phiên thứ 4 của Đại hội diễn ra vào ngày 24/9/2023 được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP.HCM. Tại phiên này, có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng tại Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ XII.
Ông Phùng Thái Quang cho biết thêm, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố, diễn ra trong bối cảnh đoàn viên, người lao động Thành phố đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (khóa XI); đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.
Với phương châm Đại hội: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động; tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố, đóng góp vào phát triển TP.HCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.
Một số chỉ tiêu chủ yếu sẽ được đại hội đề ra: Đến hết năm 2028, phấn đấu có 1,980 triệu đoàn viên công đoàn trở lên; Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 75% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, lý luận nghiệp vụ công đoàn phù hợp với vị trí việc làm; ít nhất 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 Hàng năm bình quân phát triển thực tăng 120.000 đoàn viên; hàng năm ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hàng năm ít nhất 72% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
Hàng năm phấn đấu đạt từ 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp...
Chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028, tập trung triển khai 3 khâu đột phá theo định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028. Cụ thể: Một là, tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Hai là, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Ba là, chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.
Đồng thời, tổ chức xây dựng, triển khai 3 chương trình trọng tâm của Công đoàn thành phố gồm: "Nâng cao năng lực đại diện, hiệu quả thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, thực hành dân chủ ở cơ sở"; "Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam" và "Công đoàn thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng chống "tín dụng đen" trong công nhân lao động".
Tại buổi gặp mặt, ông Phùng Thái Quang cũng cho biết thêm, điểm mới trong việc tổ chức đại hội lần này là nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, đánh giá sự hài lòng của đoàn viên, người lao động, chủ doanh nghiệp thông qua các khảo sát về hoạt động Công đoàn TPHCM ở tất cả lĩnh vực. Trên cơ sở này thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, cũng như đưa các đề xuất, kiến nghị của người lao động vào để xây dựng dự thảo báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ TP.HCM trình Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII.
Đến nay, tổ chức Công đoàn TP.HCM cơ bản thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn TPHCM và sẽ áp dụng một số công nghệ số trong tổ chức đại hội lần này để đáp ứng các yêu cầu phục vụ nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm.
Trương Đăng