VIDEO
Theo Cần Thơ TV
Được vay 100 triệu đồng để ký quỹ xuất khẩu lao động Hàn Quốc
Cập nhật: 2 giờ trước
Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc mà có nhu cầu vay vốn sẽ được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ ở Ngân hàng Chính sách xã hội mà không phải bảo đảm tiền vay. Nội dung này được nêu rõ trong Nghị quyết số 83 của Chính phủ vừa được ban hành.