Lao động
Ninh Thuận hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Ninh Thuận hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
(LĐXH)- Ngày 12/10, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch...
3 4 5 6 7 8 9