Lao động
Phú Thọ hỗ trợ 128.036 lượt người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP Phú Thọ hỗ trợ 128.036 lượt người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP
(LĐXH)- Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch b...
2 3 4 5 6 7 8