Lao động
Thái Nguyên chi trả gần 220 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động Thái Nguyên chi trả gần 220 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động
(LĐXH)- Tính đến thời điểm 24/10/2021, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ của 96.046 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đã thực hiện chi trả hỗ trợ 93....
1 2 3 4 5 6 7