Lao động
Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ bổ sung đối tượng đánh bắt hải sản gần bờ Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ bổ sung đối tượng đánh bắt hải sản gần bờ
(LĐXH)- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có Quyết định sửa đổi một số nội dung về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Th...
1 2 3 4 5 6 7