Lao động
Hơn 62.200 lao động ở Đồng Tháp nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP Hơn 62.200 lao động ở Đồng Tháp nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP
(LĐXH)- Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Tháp đã chi hỗ trợ cho 62.207 lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, với tổng số tiền 147,22...
1 2 3 4 5 6 7