Lao động
Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho trên 2.000 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho trên 2.000 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
(LĐXH)- UBND tỉnh giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với 2.039 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.
1 2 3 4 5 6 7