Văn hóa - Thể thao
Du lịch Việt Nam lập kỷ lục đón gần 13 triệu khách quốc tế Du lịch Việt Nam lập kỷ lục đón gần 13 triệu khách quốc tế
Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong năm 2017 ước đạt 12,9 triệu lượt người - tăng 29,1% so với năm trước.
3 4 5 6 7 8 9