Văn hóa - Thể thao
Đạo diễn phim Kong là người đầu tiên đi xuyên hang Sơn Đoòng Đạo diễn phim Kong là người đầu tiên đi xuyên hang Sơn Đoòng
Hành trình xuyên hang Sơn Đoòng là một tour thám hiểm được thiết kế lộ trình đặc biệt với khách du lịch duy nhất là Jordan, đạo diễn Kong: Skull Island.
3 4 5 6 7 8 9