Lao động
Đồng Tháp: Triển khai hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
11:19 AM 24/09/2021
(LĐXH) - thực hiện Ngị quyết 68 và Quyết định 23, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai các chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, là việc thực hiện hỗ trợ cho nhóm lao động tự do, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo do bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh covid - 19...

Hỗ thực phẩm cho người lao động gặp khó khăn tạm trú tại các khu nhà trọ ở xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh được nhận hỗ trợ

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp Phạm Việt Công, đến thời điểm này các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động đã được tỉnh Đồng Tháp triển khai, thực hiện kịp thời nhanh chóng, đặc biệt là việc hỗ trợ cho nhóm lao động tự do, người thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo.

Cụ thể, thực  hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt hồ sơ cho 2.107 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đủ tiêu chuẩn hưởng chính sách. Hiện các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện hỗ trợ cho 1.809 lao động, trong đó có 169 lao động đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ, với số tiền 6.885 triệu đồng. Đồng thời, các địa phương cũng triển khai hỗ trợ cho 76 lao động, thuộc chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 18 lao động mang thai hoặc nuôi con nhỏ, với số tiền là 300,960 triệu đồng. Triển khai hỗ trợ cho 16 viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch (3.710.000 đồng/người) với số tiền 59 triệu đồng. Hỗ trợ cho 943 hộ kinh doanh, với số tiền 2.829 triệu đồng.

 Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, theo Ngân hàng CSXH tỉnh đã có 04 đơn vị nộp hồ sơ được duyệt vay vốn, với số tiền là 1.986 triệu đồng để trả lương cho 499 người lao động. Còn về chính sách giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, theo thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Tháp, đến thời điểm này BHXH tỉnh đã thống nhất cho 1.126 đơn vị, doanh nghiệp, với 43.927 lao động được hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp với số tiền giảm 1.061 triệu đồng. Dự kiến trong 12 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) trên toàn tỉnh sẽ có khoảng 1.176 đơn vị, doanh nghiệp, với 53.669 lao động được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với số tiền giảm tạm tính là 14.952.901.736 đồng. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đông Tháp cũng đã tiếp nhận và thống nhất hỗ trợ cho 04 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, với 1.061 lao động, số tiền tạm dừng đóng là 4.732 triệu  đồng.

Tuy nhiên, theo đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn tỉnh còn nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định. Nguyên nhân, do nếu thực hiện tạm dừng đóng BHXH thì sau khi trở lại hoạt động doanh nghiệp sẽ đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (trong thời gian tạm dừng không tính lãi chậm đóng). Do đó, trong thời gian giãn cách xã hội doanh nghiệp đóng cửa hoặc thực hiện 4 tại chỗ, thỏa thuận lao động nghỉ việc không hưởng lương sẽ không đóng BHXH.

 

Đồng Tháp: Triển khai hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngoài ra, còn một số chính sách khi triển khai thực tế còn gặp khó khăn như: Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngưng việc. Nguyên nhân do doanh nghiệp gặp khó khăn trong thủ tục hồ sơ (điều kiện phải đang tham gia BHXH bắt buộc tháng liền kề). Hay, khi triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động cũng gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do chính sách này cần tập trung lao động để đào tạo, hướng dẫn thực hành trực tiếp, nhưng Tỉnh đang thực hiện giãn cách nên không thể tiến hành tập trung đào tạo. Mặt khác, chính sách này cần có thời gian để người sử dụng lao động xây dựng phương án và thực hiện đào tạo cho người lao động. Theo đó, tỉnh đã ban hành văn bản triển khai đến các doanh nghiệp, đơn vị, nhưng đến nay chưa có phát sinh hồ sơ phát sinh.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, song song với thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, tỉnh Đồng Tháp cũng đã triển khai nhiều gói hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng doa dịch bệnh Covid-19. Tính đến thời điểm hiện nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng tháp đã hỗ trợ cho 174.365 người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, với tổng kinh phí 120.738 triệu đồng.  Cụ thể: Thực hiện theo Công văn số 560/UBND-KT ngày 15/7/2021 của UBND Tỉnh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã cấp hỗ trợ gạo cho 108.745 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, với số tiền 24.468 triệu đồng; Hỗ trợ cho 9.932 người bán vé số dạo (theo Công văn số 559/UBND-KT ngày 15/7/2021 của UBND Tỉnh), với số tiền 14.898 triệu  đồng.

Thực hiện Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 của UBND Tỉnh về hỗ trợ lao động tự do, đến nay Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương các huyện, thành phố trên địa bàn hỗ trợ cho 53.888 người lao động, với tổng số tiền 80.832 triệu đồng. Thực hiện theo Công văn số 420/UBND-THVX ngày 10/8/2021 của UBND Tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã triển khai hỗ trợ cho 1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, với tổng số tiền 540 triệu đồng (mức hỗ trợ 300.000 đồng/ trẻ) từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Đặc biệt, Ngay sau khi Thủ tướng phê duyệt cấp, xuất gạo từ nguồn dự trự quốc gia, UBND tỉnh Đồng Tháp đã triển khai phân bổ hỗ trợ gạo đợt 1, với 1.000 tấn cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn. Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thành phố tiếp nhận và phân bổ cho người dân. Theo đó, tính đến nay các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ 1.000 tấn gạo cho người cho 66.667 người dân gặp khó khăn trên địa bàn Tỉnh, đạt 100% số gạo đã hỗ trợ. Trong đó, có 16.284 người thuộc thuộc hộ gia đình chính sách người có công; 13.192 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội;  16.487 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 20.740 người thuộc hộ gia đình khó khăn. Theo đó, góp phần ổn định đời sống người dân trên địa bàn trong lúc khó khăn nên được đông đảo người dân, người lao động đón nhận, đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, còn nhiều lao động nghỉ việc không hưởng lương, các doanh nghiệp chỉ tạm dừng hoạt động,... nên việc triển khai một số gói hỗ trợ còn gặp khó khăn. Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Sở Tài chính tham mưu cho UBND Tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2021 để bổ sung đối tượng được hỗ trợ. Đến nay các huyện, thành phố trên địa bàn đang khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp, thẩm định để trình UBND Tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện. Đồng thời, Sở cũng có công văn đề nghị Bộ LĐ–TB&XH phân bổ tiếp gạo đợt 2 cho tỉnh Đồng Tháp để triển khai hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn.

Đăng Hải