Lao động
Đồng Nai: Tăng cương quản lý lao động người nước ngoài
11:23 AM 24/09/2021
(LĐXH) - Đồng Nai là một trong những tỉnh có ngành công nghiệp khá phát triển ở khu vực Đông Nam Bộ, với nhiều khu công nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhu cầu sử dụng lao động, chuyên gia, lao động kỹ thuật có tay nghề cao ngày càng nhiều. Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đồng thời giúp công tác quản lý lao động nước ngoài đạt hiệu quả.
Theo kết quả thống kê của Sở Lao động – Thương bình và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 1.041 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động người nước ngoài với tổng số nhu cầu là 7.552 lao động làm việc tại các vị trí công việc sau: Nhà quản lý, Giám đốc điều hành (1.426 người), chuyên gia (3.934 người) và lao động kỹ thuật (2.192 người). Tỉnh Đồng Nai đã cấp 3.106 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp (trong đó: Hàn Quốc: 694 người; Trung Quốc: 586 người; Trung Quốc (ĐL): 578 người; Nhật Bản: 322 người; các quốc tịch khác: 926 người).
Tính đến ngày 31/7/2021, tổng số lao động người nước ngoài đang làm việc tại
các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 9.462 người
Tính đến ngày 31/7/2021, tổng số lao động người nước ngoài đang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 9.462 người. Trong đó người nước ngoài có quốc tịch Hàn Quốc: 2.448 người; Trung Quốc (Đài Loan): 2.378 người; Trung Quốc: 2.161 người; Nhật Bản: 893 người; quốc tịch khác: 1.582 người. Lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động là 8.617 người; số người không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động là 495 người và 350 lao động nước ngoài đang tiến hành các thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động. Phân loại theo vị trí công việc, hiện nay lực lượng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp như sau: Nhà quản lý, giám đốc điều hành có 2.935 người, chuyên gia có 5.149 người, lao động kỹ thuật có 1.378 người.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ LĐTBXH, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở LĐTBXH đề nghị các doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn ban hành. Tính đến thời điểm báo cáo, tỉnh Đồng Nai đã có 1.162 người lao động nước ngoài là nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật có trình độ cao được hỗ trợ nhập cảnh vào tỉnh Đồng Nai. Các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật khi bảo lãnh, tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài như: giải trình nhu cầu sử dụng, giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, kiểm tra y tế và tiến hành cách ly sau khi nhập cảnh, khai báo tạm trú đầy đủ, thực hiện cấp giấy phép lao động, xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tuân thủ chặt chẽ các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội.
Thời gian qua, công tác quản lý lao động người nước ngoài ở Đồng Nai còn một số khó khăn như: Quy định của Bộ luật Lao động và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam chưa đồng nhất đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vì vậy, một số doanh nghiệp đã sử dụng danh nghĩa bảo lãnh cho người nước ngoài nhưng thực tế lại làm việc lâu dài và cứ hết thời hạn lại bảo lãnh cho người nước ngoài vào làm việc tiếp gây khó khăn cho công tác quản lý lao động là người nước ngoài.
Bên cạnh đó, Công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong quản lý lao động nước ngoài giữa các cơ quan chuyên môn ở địa phương mặc dù đã được quan tâm phối hợp 3 nhưng chưa được chặt chẽ, kịp thời và đồng bộ giữa ngành lao động - thương binh và xã hội và công an... trong việc chia sẻ thông tin, giải quyết các vi phạm phát sinh; công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về quản lý người lao động nước ngoài bị giới hạn, không thực hiện thường xuyên liên tục do quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đồng thời giúp công tác quản lý lao động nước ngoài đạt hiệu quả, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đề xuất một số giải pháp như sau: Thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp, người lao động nhằm nâng cao ý thức thực hiện pháp luật của chủ doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp nắm bắt nhanh nhất các văn bản pháp luật mới.
Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật lao động nói chung và pháp luật về lao động nước ngoài nói riêng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các doanh nghiệp có sử dụng số lượng lớn lao động nước ngoài. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động là người nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong công tác quản lý xuất nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài. Thường xuyên kiểm tra việc đăng ký nhu cầu và thực tế tuyển dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp để quản lý và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật./.
Minh Hưng