Thời sự
Đồng Nai rà soát các hoạt động phục vụ lễ ra quân huấn luyện
10:06 AM 28/02/2023
(LĐXH) - Ngày 27-2, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai chủ trì cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo buổi rà soát các hoạt động phục vụ cho lễ ra quân huấn luyện sẽ được tổ chức vào sáng 1-3 tới.

Tổng duyệt đội ngũ sẽ tiến hành trong lễ ra quân huấn luyện

Các cơ quan, đơn vị và các khối tham gia luyện tập nội dung trong phục vụ cho lễ ra quân huấn luyện gồm: Chào cờ, báo cáo, duyệt đội ngũ, trao thưởng, phát động phong trào thi đua...

Theo đại tá Vũ Văn Điền, năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 1659- NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phát huy những kết quả đạt được tập trung quán triệt nghiêm những nội dung, chương trình cho các đối tượng huấn luyện nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu cao nhất trong năm 2023, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tổng duyệt đội ngũ sẽ tiến hành trong lễ ra quân huấn luyện

Năm 2022, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99,8%; trình độ năng lực cán bộ trực tiếp huấn luyện đạt trên 90% khá, giỏi. Việc xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), “mẫu mực tiêu biểu” tiếp tục thực hiện có hiệu quả; 13/17 cơ quan, đơn vị, địa phương được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu “Đơn vị VMTD, “mẫu mực tiêu biểu”; Bộ CHQS tỉnh công nhận 235 cơ quan, đơn vị, địa phương đạt VMTD, “mẫu mực tiêu biểu”. Công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ Quân sự trong sạch vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp các hoạt động của LLVT; các phong trào thi đua tiếp tục được thực hiện có hiệu quả…

Tổng duyệt nội dung khen thưởng sẽ tổ chức trong lễ ra quân huấn luyện

Đây là điều kiện để LLVT tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 79/CT-BQP ngày 22-7-2022 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực tiêu biểu” và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng Đảng bộ năm 2023…nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng LLVT VMTD, “mẫu mực tiêu biểu”, xứng đáng là lực lượng chính trị nòng cốt, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Nguyệt Hà