Thời sự
Đồng chí Lê Nguyên Hồng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025
09:51 AM 26/05/2021
(LĐXH) -Ngày 21/5/2021, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ.
Theo đó, tại Quyết định số 422-QĐ/ĐUK ngày 04/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chuẩn y bổ sung đồng chí Lê Nguyên Hồng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đ/c Lê Nguyên Hồng - TUV, GĐ Sở LĐ-TB&XH tại Hội nghị công bố bQuyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ 
Như vậy, đến nay Ban Chấp hành Đảng Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị gồm có  11 đồng chí đảm bảo theo Đề án nhân sự Đại hội lần thứ XI đã thông qua để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.
                                                                                Nguyễn Trường An
                                                                         Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị