Thời sự
Đồng bộ và gắn kết giữa tin học với hành chính văn phòng
07:25 AM 21/05/2019
(LĐXH)- Tiếp tục thực hiện đồng bộ và gắn kết chặt chẽ giữa tin học với hành chính văn phòng… Đó là ý kiến đánh giá về công tác hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, lưu trữ tại Văn phòng Bộ Lao động – TBXH của Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ trong buổi làm việc chiều 20/5.
Đoàn công do Vụ trưởng Vụ Hành chính (Văn phòng Chính phủ) Nguyễn Quốc Việt làm trưởng đoàn cùng các Phó Vụ trưởng: Nguyễn Tất Vinh, Mai Thị Thơm và một số chuyên viên của Vụ; đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ; Bùi Sỹ Tuấn, Phó chánh Văn phòng; Giám đốc Trung tâm Thông tin Đỗ Chí Dũng cùng cán bộ, chuyên viên Văn phòng Bộ Lao động – TBXH…
Quang cảnh buổi làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ
Báo cáo với đoàn công tác về công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin, Phó chánh Văn phòng Bùi Sỹ Tuấn, cho biết: Hiện Bộ Lao động – TBXH đang sử dụng phần mềm eMolisa quản lý văn bản đi, đến, cho phép cập nhật thông tin, scan văn bản đi, đến đính kèm để phục vụ tra cứu trực tuyến và theo dõi đường đi của văn bản. Cụ thể, kết quả trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, Bộ Lao động – TBXH đã ban hành tổng số 11.425 văn bản, tiếp nhận 31.747 văn bản, trong đó có 3.969 văn bản điện tử đến và 2.343 văn bản điện tử đi. Ngoài ra, Bộ còn tiếp nhận hàng nghìn đơn thư, khiếu nại, tố cáo về chính sách lao động, người có công; số đơn thư này được quản lý trên “phền mềm quản lý đơn thư khiếu nại” thuận tiện cho việc đăng nhập, tra cứu.
Đối với công tác lưu trữ, Bộ đã bố trí 5 phòng làm kho lưu trữ tài liệu, trong đó có trang bị đầy đủ giá, hộp đựng tài liệu, máy hút bụi, hút ẩm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, điều hòa, quạt thông gió. Tổng số tài liệu trong kho ước tính khoảng 750m (số đã chỉnh lý 500m), đã phục vụ 326 lượt người khai thác, sửa dụng tài liệu.
Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ trao đổi một số thông tin với Đoàn công tác
Về kết quả thông tin báo cáo trong nội bộ cơ quan với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện xây dựng báo cáo chỉ đạo điều hành định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm, báo cáo tình hình đời sống nhân dân, an sinh xã hội dịp nghỉ lễ, Tết và các báo cáo đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo Bộ. Văn bản mật đi, đến có sổ quản lý, theo dõi riêng. Bộ và một số đơn vị thuộc Bộ có máy tính riêng, không nối mạng phục vụ cho việc soạn thảo, in ấn, quản lý văn bản mật và có tủ riêng, có khóa để quản lý tài liệu mật. Bộ đã tiến hành gửi nhận văn bản điện tử tới Văn phòng Chính phủ, đảm bảo tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được xử lý song song giữ bản giấy và bản điện tử.
Đến nay, Bộ Lao động - TBXH được trang bị khá đầy đủ hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản. Bộ đã ký kết Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tiến hành nâng cấp, xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tin gọn, hiệu quả. Bộ đã tình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản điện tử chiếm 100% so với văn bản giấy.
Vụ trưởng Nguyễn Quốc Việt đánh giá cao công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Bộ Lao động - TBXH
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai các công việc liên quan đến hạ tầng phục vụ điều hành trực tuyến và gửi nhận văn bản có chữ ký điện tử.
Bộ Lao động - TBXH đang triển khai scan chữ ký của lãnh đạo Bộ, scan mẫu dấu của Bộ và tiến tới scan toàn bộ chữ ký của các cá nhân, mẫu dấu tổ chức được ủy quyền ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ. Triển khai việc ký văn bản điện tử trên eMolisa 6.0; Hướng dẫn sử dụng chứng thư số chuyên dùng và eMolisa 6.0 trong việc ký văn bản điện tử gửi lên Trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân liên quan…
Phó Chánh văn phòng Bùi Sỹ Tuấn báo cáo kết quả công tác văn thư lưu trữ
Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Hành chính Nguyễn Quốc Việt đánh giá và ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác hành chính, ứng dụng CNTT tại Văn phòng Bộ Lao động – TBXH. Ví von về điều này, Vụ trưởng Nguyễn Quốc Việt vui vẻ “Hành chính là cái thiết kế ra đường đi để làm sao trong thời gian ngắn nhất, với sức lực ít nhất, giải quyết tốt nhất mọi công việc. Ví dụ cũng là chuyển nước lên một cái bể, nếu đưa vào hệ thống vòi bơm thì sẽ nhanh hơn là xách từng xô đổ vào. Do đó, hành chính là khoa học nên tiếp cận nó cũng phải trên tinh thần khoa học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phải gắn kết đồng bộ với hành chính văn phòng, phần mềm công nghệ phải xây dựng trên cơ sở hành chính, sau đó mới làm từng quy trình cụ thể.
Đoàn công tác thực tế công tác ứng dụng CNTT tại Phòng Hành chính (Văn phòng Bộ Lao động - TBXH)
Vụ trưởng Nguyễn Quốc Việt, đề nghị Văn phòng Bộ Lao động - TBXH, Trung tâm Thông tin cần tiếp tục hoàn thiện quy trình chuẩn tiếp nhận xử lý văn bản hành chính theo Trục liên thông văn bản Quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ triển khai việc ký văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 14/01/2019 của Bộ nội vụ. Đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp. Thực hiện đồng bộ Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg...

Chí Tâm