Kinh tế
SHB tài trợ trọn gói cho các nhà thầu thi công dự án lưới điện có nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng KfW SHB tài trợ trọn gói cho các nhà thầu thi công dự án lưới điện có nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng KfW
(LĐXH) Được tin tưởng, lựa chọn là ngân hàng cho vay lại đối với các dự án lưới điện có nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội ...
2 3 4 5 6 7 8