Kinh tế
TP.HCM: Đối thoại cộng đồng doanh nghiệp Châu âu và cơ quan Hải quan TP.HCM:  Đối thoại cộng đồng doanh nghiệp Châu âu và cơ quan Hải quan
(LĐXH) – Ngày 30/8/2017, tại TP.HCM , Tổng cục Hải quan- Cục Hải quan TP.HCM phối hợp cùng với Hiệp hội doanh nghiệp Châu âu tại Việt Nam( EuroCham) tổ chức Hội nghị ...
1 2 3 4 5 6 7