Kinh tế
Chủ tịch General Electric: Sẽ tham gia vào quá trình phát triển của Bamboo Airways Chủ tịch General Electric: Sẽ tham gia vào quá trình phát triển của Bamboo Airways
Chúng tôi rất phấn khích trước kế hoạch và tham vọng của Tập đoàn FLC, đồng thời sẵn sàng tham gia và đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của Bamboo Airways.
1 2 3 4 5 6 7