Kinh tế
Doanh nghiệp khó vay vốn vì ngân hàng sợ dính lao lý? Doanh nghiệp khó vay vốn vì ngân hàng sợ dính lao lý?
Tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài sản thế chấp, về thời gian hoạt động chưa đủ gây dựng niềm tin... là lý do khiến ngân hàng (NH) thường e ngại khi cho các doanh nghiệp nhỏ ...
1 2 3 4 5 6 7