Kinh tế
Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp trong giao dịch M&A Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp trong giao dịch M&A
(LĐXH) Ngày 21 tháng 12 năm 2018, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) tổ chức hội thảo “Gi...
1 2 3 4 5 6 7