Kinh tế
Vinamilk là một trong 10 công ty có chiến lược M&A tiêu biểu nhất của thập kỷ 2009-2018 Vinamilk là một trong 10 công ty có chiến lược M&A tiêu biểu nhất của thập kỷ 2009-2018
Tại Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập (M&A) doanh nghiệp Việt Nam thường niên lần thứ 10 - năm 2018 do Báo Đầu tư và Công ty AVM Việt Nam được tổ chức tại TPHCM vào đầu thán...
1 2 3 4 5 6 7