Kinh tế
Hầu hết doanh nghiệp giải thể có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng Hầu hết doanh nghiệp giải thể có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hơn 91% số doanh nghiệp (DN) làm xong thủ tục giải thể có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.
1 2 3 4 5 6 7