Kinh tế
Đại hội lần thứ I Hiệp hội Logistics Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2025 Đại hội lần thứ I Hiệp hội Logistics Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2025
(LĐXH)- Chiều ngày 12/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Đại hội lần thứ I Hiệp hội Logistics Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã bầu ông Trần Đức Ng...
1 2 3 4 5 6 7