Kinh tế
BAEMIN cắt giảm nhân sự và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. BAEMIN cắt giảm nhân sự và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
(LĐXH)- Nhìn ngẫm câu chuyện BAEMIN thu hẹp hoạt động từ những góc nhìn đa chiều, nền kinh tế và thị trường việc làm trong nước còn hi vọng nào để chuyển mình trong đi...
1 2 3 4 5 6 7