Giáo dục - Nghề nghiệp
Doanh nghiệp đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
10:04 AM 14/02/2020
(LĐXH) – Công ty Cổ phần kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận số 01/GCN – LĐTBXH ngày 03/12/2019, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.
VTEC. JSC là doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Công ty Cổ phần Kiểm định Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam có tên viết  bằng chữ nước ngoài là: VIETNAM TESTING AND EDUCATION CONSULTING JOIT STOCK COMPANY ( VTEC.JSC).

Trụ sở chính Công ty đặt tại địa chỉ: Số nhà 340/49/11, Khu phố 10, đường Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp. Quận 12, TPHCM. Website:Kiemdinhgiaoduc.edu.vn. Mã số doanh nghiệp: 0315856517. Người đại diện pháp luật công ty là ông Nguyễn Trần Nghĩa.

Được biết,  theo quy định của Nghị định 49/2018/NĐ –CP quy định  về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với các tổ chức trong nước là các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp phải đáp ứn các điều kiện sau:

Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 8m2/người, có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng theo quy định;

Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định;

Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định trong đó có nội dung, cơ sở dự liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định điều kiện đối với người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tổ chức kiểm định gồm: Là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng của tổ chức kiểm định là đơn vị sự nghiệp; Tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức đơn vị sự nghiệp. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích, có phiếu lý lịch tư pháp theo quy định đối với công dân Việt Nam; Có thẻ kiểm định viên còn thời hạn sử dụng.

Vương Linh