VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Đoàn kết, kỷ cương thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Toàn ngành đã cùng cả nước vượt qua năm 2020 đầy khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng, có dấu ấn đặc biệt; góp phần cùng cả nước thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân.