VIDEO
Theo TNTV
Định Hóa (Thái Nguyên) nỗ lực giảm nghèo bền vững
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hiện nay, huyện Định Hóa đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo sâu và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.