Lao động
Điện lực Yên Bái: Đa dạng các hoạt động an toàn lao động
08:53 AM 13/08/2019
(LĐXH)- Với việc triển khai thực hiện trong công tác An toàn vệ sinh lao động ở Công ty Điện lực Yên Bái bằng nhiều hình thức đa dạng sẽ góp phần phòng chống và tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo kỷ luật trong công tác quản lý vận hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
Trong những năm gần đây, Công ty Điện lực Yên Bái luôn quan tâm tổ chức bộ máy làm làm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Công ty đã thành lập và kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ. Tại các đơn vị sản xuất có các tiểu ban và có 01 cán bộ An toàn chuyên trách. Tại các tổ, đội sản xuất được bố trí từ 1 đến 2 an toàn vệ sinh viên tùy theo khối lượng quản lý vận hành.
Để đảm bảo ATVSLĐ-PCCCN, các đơn vị tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy chế, quy trình, quy định của Tổng Công ty, Công ty về công tác ATVSLĐ-PCCC, áp dụng quy trình quản lý rủi ro về ATVSLĐ… Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt văn hóa an toàn lao động, ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động, với chủ đề năm 2019 “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”; rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định về tổ chức, phân định trách nhiệm và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ động lập kế hoạch trong công tác ATVSLĐ, kế hoạch trang bị dụng cụ, phương tiện sản xuất, an toàn.
Buổi tọa đàm với người lao động tại Điện lực Trấn Yên
Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất tại hiện trư­ờng nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, Công ty Điện lực Yên Bái còn tổ chức các buổi tọa đàm trực tiếp tại các điện lực, đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái….
Tại các buổi tọa đàm, lãnh đạo phòng An toàn, Công đoàn Công ty và trưởng đơn vị và Công đoàn cơ sở thành viên định hướng công tác ATVSLĐ trong thời gian tiếp cần thực hiện theo công việc cụ thể, tình hình diễn biến thời tiết cần nắm bắt để có thể hoàn tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, thông tin về tình hình tai nạn lao động trong Công ty, Tổng công ty Điện lực miền Bắc… giúp người công nhân nắm bắt được cũng như hiểu rõ hơn.
Các ý kiến đề nghị của người công nhân đều được giải đáp kịp thời cũng như ghi nhận để báo cáo lãnh đạo Công ty xem xét, giải quyết như trang bị thêm quần áo Bảo hộ lao động, một số dụng cụ an toàn để thực hiện công việc. 
Đánh giá chất lượng các buổi tọa đàm, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái Cao Bình Định cho biết: “Việc tổ chức tọa đàm đã có kết quả thiết thực đến công tác An toàn vệ sinh lao động của Công ty hiện nay. Thời gian tới, Công đoàn Công ty tiếp tục tăng cường phối kết hợp với lãnh đạo chuyên môn trong thực hiện công tác ATVSLĐ, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ an toàn chuyên trách và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ, chủ động đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp để cải thiện điều kiện lao động, môi trường làm việc, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo kỷ luật nghiêm trong công tác ATVSLĐ…; xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất, phong cách làm việc của người lao động trong Công ty.
** Được biết, hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được phát động với Chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc” và thực hiện một số giải pháp trong công tác ATVSLĐ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2019 với Chủ đề "Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa”, Công ty Điện lực Yên Bái đã phát động Phong trào thi đua "Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Công ty ĐLYB năm 2019” nhằm xây dựng văn hóa an toàn lao động trong đơn vị, tạo thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hóa đối với việc thực hiện các quy định ATVSLĐ của đơn vị.
Công ty Điện lực Yên Bái diễn tập an toàn trong xử lý sự cố phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Công ty đã kiện toàn ban chỉ đạo, các tiểu ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo của Công ty và các đơn vị, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch hành động về ATVSLĐ của Công ty; xây dựng mục tiêu, phương án và các giải pháp phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các phương án phòng chống tai nạn lao động của Công ty và các đơn vị. Chỉ đạo, giám sát các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa trong Công ty. 
Tổ chức huấn luyện định kỳ về quy trình an toàn điện, các quy định trình tự thực hiện biện pháp đảm bảo ATVSLĐ. Tổ chức kiểm tra về ATVSLĐ của máy móc, thiết bị, nhà xưởng... Đồng thời, thực hiện các quy định, chế độ bảo hộ lao động, chấp hành quy trình, nội quy ATVSLĐ, Luật Phòng cháy và Chữa cháy, Luật ATVSLĐ, Luật Giao thông đường bộ. Xây dựng kế hoạch thực hiện diễn tập phòng cháy, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy, khắc phục các thiếu sót về ATVSLĐ. 
Công ty tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động tại các đơn vị, đơn vị cơ sở; thực hiện lời thề văn hóa an toàn lao động đối với 100% lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đơn vị, đơn vị cơ sở. Phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị xây dựng chương trình, phát động Cuộc thi Tuyên truyền viên An toàn trong các trường học tại các địa phương có lưới điện của Công ty quản lý. 
Thực hiện diễn tập an toàn trong xử lý sự cố, PCTT&TKCN cấp Công ty; tăng cường công tác kiểm tra hiện trường công tác quản lý vận hành, hiện trường công tác sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết, khắc phục sự cố trên lưới điện. Các đơn vị trực thuộc cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế của đơn vị, thu hút được sự quan tâm của cán bộ công nhân viên trực tiếp lao động nhằm đảm bảo an toàn cho con người trong quá trình quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh toàn Công ty./.
PV