VIDEO
Theo Truyền hình Vi Trẻ em
Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 6
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia lần này có 169 trẻ em đại diện cho trẻ em của 41 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An và Hội đồng Trẻ em của 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Bình Định đại diện cho gần 26 triệu trẻ em trên toàn quốc.