Văn hóa - Thể thao
Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai diễn ra ngày 3/12/2022
08:16 PM 25/11/2022
(LĐXH) Chiều 25/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức thông tin về Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai - năm 2022.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Hà Nội với mục đích góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.
Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Diễn đàn cũng là dịp đánh giá lại sau 1 năm thực hiện Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam do Hội đồng Quốc gia xét duyệt; tròn 1 năm tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Họp báo thông tin về Diễn đàn "Văn hóa với Doanh nghiệp" lần thứ hai
Ban tổ chức Diễn đàn gồm có: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.
Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp, Trưởng Ban tổ chức 248 - ông Hồ Anh Tuấn cho biết, nội dung của Diễn đàn sẽ gồm 2 hoạt động: Hội thảo với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”, tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề chính như: Vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19.
Đặc biệt, tại hội thảo, các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu Covid-19, các xung đột địa chính trị, địa kinh tế trên thế giới, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay sẽ được đối thoại trực tiếp giữa các bên tham gia.
Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Năm nay, theo ông Hồ Anh Tuấn có 24 doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam – Bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được các Ban, Bộ, ngành tham gia xây dựng. Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các bộ, ngành tham gia.
Theo ông Hồ Anh Tuấn, quá trình xây dựng Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh đã nhận được sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp và báo chí truyền thông. Bộ tiêu chí sau khi hoàn thành đã được báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành làm căn cứ cho việc xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam”./.
Thảo Lan