Lao động
Khánh thành công trình cải tạo và nâng cấp xưởng thực hành sửa chữa ô tô cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội Khánh thành công trình cải tạo và nâng cấp xưởng thực hành sửa chữa ô tô cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội
(LĐXH) Với tổng kinh phí lên đến 20 tỷ đồng dành cho việc cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị mới do Hyundai Motor Company, Hyundai E&C, KOICA và Plan Internati...
3 4 5 6 7 8 9