Lao động
Công ty THHH Denso Việt Nam hỗ trợ huấn luyện thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44, năm 2017 Công ty THHH Denso Việt Nam hỗ trợ huấn luyện thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44, năm 2017
(LĐXH) – Đây là thông tin tại buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo thi sính dự thi tay nghề giữa Tổng cục Dạy nghề ( Bộ lao động - TBXH) và Công ty TNHH ...
3 4 5 6 7 8 9