Lao động
Hướng mới trong đào tạo nghề cho người khiếm thị ở Bắc Ninh Hướng mới trong đào tạo nghề cho người khiếm thị ở Bắc Ninh
Những năm qua, Hội Người mù tỉnh luôn chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho hội viên, coi đây là giải pháp hiệu quả giúp người khiếm thị phát triển kinh tế, ổn định ...
3 4 5 6 7 8 9