Lao động
Nhật Bản giới thiệu mô hình đào tạo kỹ thuật chất lượng cao với Bộ LĐTB&XH Nhật Bản giới thiệu mô hình đào tạo kỹ thuật chất lượng cao với Bộ LĐTB&XH
(LĐXH)-Việc áp dụng đào tạo theo mô hình KOSEN hiệu quả sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về đội ngũ nhân lực có kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo cho các doanh nghiệp.
3 4 5 6 7 8 9