Lao động
Bắc Kạn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn Bắc Kạn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Sau 9 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và 3 năm ...
3 4 5 6 7 8 9