Lao động
Khánh thành tòa nhà thông minh tại Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 Khánh thành tòa nhà thông minh tại Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2
(LĐXH) - Sáng ngày 10/5/2019, tại Đồng Nai, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tổ chức chương trình gặp gỡ với chủ đề: “Hiện đ...
2 3 4 5 6 7 8