Lao động
Yên Bái: Mù Cang Chải đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn Yên Bái: Mù Cang Chải đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn
(LĐXH)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được Mù Cang Chải xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp bà con các dân tộc ...
2 3 4 5 6 7 8