Lao động
Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghệ An: Địa chỉ đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc miền núi Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghệ An: Địa chỉ đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc miền núi
LĐXH - Nằm trên địa bàn vùng núi Tây Nam của tỉnh Nghệ An, Trường Trung cấp dân tộc nội trú có nhiệm vụ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trong độ...
2 3 4 5 6 7 8