Lao động
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
(LĐXH) Chiều ngày 21/8, tại Trụ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) diễn ra cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định 29/2017/QĐ-TTg ngày 3/7/2017 của Thủ tướng Chí...
1 2 3 4 5 6 7