Lao động
Phú Yên: phấn đấu hoàn thành mục tiêu đào tạo nghề cho 8.000 lao động trong năm 2018 Phú Yên: phấn đấu hoàn thành mục tiêu đào tạo nghề cho 8.000 lao động trong năm 2018
(LĐXH) - Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu trong năm 2018 đào tạo nghề cho 8.000 lao động, trong đó đào tạo ngắn hạn 5.000 người, chủ yếu là lao động nông thôn. Đây là một t...
1 2 3 4 5 6 7