Lao động
Phú Thọ quan tâm tạo việc làm cho người khuyết tật Phú Thọ quan tâm tạo việc làm cho người khuyết tật
(LĐXH)- Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương ở Phú Thọ đã dành sự quan tâm trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người khuyết tật (NKT), qua đó đã giúp...
1 2 3 4 5 6 7