Lao động
Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama II: Triển khai mô hình đào tạo nghề phối hợp Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama II: Triển khai mô hình đào tạo nghề phối hợp
(LĐXH) - Doanh nghiệp cùng nhà trường trực tiếp tham gia quá trình biên soạn tài liệu, giáo trình; giảng dạy, kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo và trực tiếp nhận ...
1 2 3 4 5 6 7