Lao động
Chủ động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động Chủ động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động
(LĐXH) - Trong bối cảnh hiện nay, trước sự vận động, phát triển không ngừng của khoa học- công nghệ và tri thức nhân loại, đặc biệt là trước yêu cầu của toàn cầu hóa, ...
1 2 3 4 5 6 7