Lao động
Đồng Nai: Nâng chất công tác dạy nghề - Cần nhiều giải pháp đồng bộ Đồng Nai: Nâng chất công tác dạy nghề - Cần nhiều giải pháp đồng bộ
(LĐXH) - Từ năm 2015 trở về trước, các trường, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn phàn nàn việc khó tuyển dụng người học thì vấn đề này hiện nay đã cơ bản đ...
1 2 3 4 5 6 7