Lao động
Chú trọng quản lý giáo dục nghề nghiệp đối với các ngành, nghề đặc thù Chú trọng quản lý giáo dục nghề nghiệp đối với các ngành, nghề đặc thù
(LĐXH) - Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, giáo dục nghề nghiệp đã từng bước được đ...
1 2 3 4 5 6 7