Lao động
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ
(LĐXH) - Sáng ngày 10/11/2017, tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà t...
1 2 3 4 5 6 7