Lao động
Nghệ An đào tạo nghề cho 578.709 lượt lao động nông thôn Nghệ An đào tạo nghề cho 578.709 lượt lao động nông thôn
(LĐXH)- Thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020, 10 năm qua, tỉnh Nghệ An đã đào tạo cho 578.709 l...
1 2 3 4 5 6 7