Lao động
Hải Hậu: liên kết “3 nhà” trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn Hải Hậu: liên kết “3 nhà” trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn
(LĐXH) - Nam Định được đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Ch...
1 2 3 4 5 6 7