Lao động
Quảng Nam: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,51% Quảng Nam: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,51%
(LĐXH) - Kết thúc năm 2018, trong công tác GDNN, Quảng Nam đã tuyển mới 35.608 người; bao gồm: tuyển sinh đào tạo tại các cơ sở GDNN là 20.408 người, lao động được đào...
1 2 3 4 5 6 7