Lao động
Tạo cơ hội cho người lao động học nghề - khởi nghiệp - việc làm bền vững Tạo cơ hội cho người lao động học nghề - khởi nghiệp - việc làm bền vững
(LĐXH) - Phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học nghề - tạo việc làm là xu hướ...
1 2 3 4 5 6 7